6/29/12

ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးတြင္ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေဆာ့၀ဲမ်ား

Written By- ေအာင္ေလး

ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးတြင္ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေဆာ့၀ဲမ်ား


တင္ျပရန္:

0 ေျပာၾကားခ်က္မ်ား:

တစ္ခုခု ေျပာမယ္..

There was an error in this gadget
surfing waves
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ဘေလာ့အတူေရးရန္မန္ဘာ၀င္ေနာ္............

ေနာက္ဆံုးရ အားကစားသတင္းမ်ား